Onder welke vormen kan je een vereniging oprichten?

Een niet zo voor de hand liggende vraag. In eerste instantie wordt nog steeds gedacht aan een vzw al is dit niet altijd de beste keuze. Vzw Een vzw wordt omschreven als een vereniging waarvan de leden een gemeenschappelijk en belangeloos  doel  nastreven. Daarbij mag zij “in ondergeschikte of bijkomstige orde” commerciële activiteiten uitoefenen, waarvan…