Onder welke vormen kan je een vereniging oprichten?

Een niet zo voor de hand liggende vraag. In eerste instantie wordt nog steeds gedacht aan een vzw al is dit niet altijd de beste keuze.

sportverenigingVzw

Een vzw wordt omschreven als een vereniging waarvan de leden een gemeenschappelijk en belangeloos  doel  nastreven. Daarbij mag zij “in ondergeschikte of bijkomstige orde” commerciële activiteiten uitoefenen, waarvan de opbrengsten worden aangewend om de exploitatiekosten van de vereniging te dekken.

Hierbij dient zij zich te houden aan drie voorwaarden:

  • de commerciële activiteiten moeten t.a.v. de andere activiteiten kwantitatief minder belangrijk zijn wat betreft de omvang van de aangewende middelen;
  • zij moeten het belangeloos doel bevorderen;
  • de opbrengsten moeten aangewend worden voor de realisatie van het maatschappelijk oogmerk.

In ieder geval mag een verrijking van de leden onderling niet het gevolg zijn.

Verder bezit de vzw rechtspersoonlijkheid. Zij kan dus eigen rechten en plichten verwerven. Zo kan zij contracten afsluiten, personeel in dienst nemen en subsidies aanvragen. De leden van de vzw zijn beperkt aansprakelijk.

Feitelijke vereniging

Is een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Daardoor zijn de leden persoonlijk aansprakelijk. Het is dus een verzameling van mensen die aldusdanig geen rechtshandelingen kunnen stellen zoals o.a. contracten afsluiten.

Bijzonder geschikt voor verenigingen die weinig verantwoordelijkheid dragen en weinig vermogen bezitten. Voorbeelden zijn de postzegelclub, de fotoclub, de wijnclub, ….

Zodra men overweegt om (gezamenlijk) acties te ondernemen  die een zekere aansprakelijkheid inhouden, is het aangewezen een andere vorm te kiezen.

Vennootschap met sociaal oogmerk (VSO)

Dit is een bijzondere handelsvennootschap, die in haar statuten een variante “vennootschap met sociaal oogmerk” opneemt. Hierin kunnen dus (hoofdzakelijk) commerciële activiteiten tot stand worden gebracht in tegenstelling tot een vzw. Voorwaarde is wel  dat de opbrengsten moeten aangewend worden voor het sociaal doel dat de vennootschap nastreeft. De vennootschap kan ofwel met onbeperkte ofwel met beperkte aansprakelijkheid worden opgericht naargelang de keuze van de vennootschapsvorm.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.